Tin tức

Phân tích sinh trắc học tư vấn định hướng giáo dục, nghề nghiệp

Phân tích sinh trắc học tư vấn định hướng giáo dục, nghề nghiệp

Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục tặng sản phẩm “Phân tích sinh trắc học tư vấn định hướng giáo dục, nghề nghiệp” của Công ty Tài năng Việt cho các cháu đạt giải cao (14/08/2014) Sáng 9/8, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ […]

ITalents- Dịch Vụ Sinh Trắc Vân Tay Hàng Đầu Việt Nam năm 2014

ITalents- Dịch Vụ Sinh Trắc Vân Tay Hàng Đầu Việt Nam năm 2014

Chương trình khảo sát & truyền thông “Sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2014” là một trong những chương trình hưởng ứng và triển khai kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và […]