Loại vân tay

Chủng vân tay Ulnar Loop

Chủng vân tay Ulnar Loop

Chủng vân tay Ulnar Loop – Bạn thuộc tuýp người cổ hủ, không có nhiều sáng kiến hay sáng tạo mới, nhưng bạn có khả năng học hỏi và làm theo người khác rất nhanh. Bạn thụ động trong giao tiếp. Mặc dù bạn rất thích hòa nhập với đám đông nhưng bạn không bao […]

Chủng vân tay Radial Loop

Chủng vân tay Radial Loop

Chủng vân tay Radial Loop – Bạn là người có khả năng sáng tạo mạnh mẽ, có khả năng quan sát tinh vi, sắc bén. Bạn có khả năng lĩnh hội, nhận thức thấu đáo. Bạn luôn cho mình là trọng tâm, bạn tự bước đi trên đôi chân của mình và có phương pháp […]

Chủng vân tay Whorl

Chủng vân tay Whorl

Chủng vân tay whorl – Bạn là người chỉ hành động khi có mục tiêu cụ thể, đồng ý làm việc khi chấp nhận được các điều kiện hợp lý và hoạch định chiến lược rõ ràng Bạn có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, theo đuổi sự thành công của những việc mang tính […]

Chủng vân tay Arch

Chủng vân tay Arch

Chủng vân tay Arch – Bạn là người có tiềm năng không giới hạn. Một người với hầu hết các ngón tay đều Arch: sẽ luôn nghi ngờ, luôn đặt câu hỏi và không tin vào bất cứ điều gì cho đến khi họ thấy được bằng chứng, chứng cứ rõ ràng,xác thực. Những người […]